Παρατηρήσεις για την δραστηριότητα των «καθολικών κριτών» στην Μακεδονία από τα έγγραφα των Μονών του Αγίου Όρους

Η Ιστορικός του Δικαίου Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη μιλάει στο Γ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεολογία – Ιστορία -Φιλολογία – Δίκαιο – Αρχαιολογία – Τέχνη, που οργάνωσε  στην Θεσσαλονίκη από 14-15 Μαΐου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας (Εθνικής Αμύνης 4). Εισηγείται το θέμα: «Παρατηρήσεις για την δραστηριότητα των «καθολικών κριτών» στην Μακεδονία από τα έγγραφα των Μονών του Αγίου Όρους (14ος-150ς αι.)».