«Αρετή είναι η αίσθηση του Θεού»

Ο Αρχιμ. Ζαχαρίας Ζάχαρου μιλάει για τα πάθη ως φθορά και αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου και για τις αρετές ως την αίσθηση του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά.

Για τη συνέντευξη του αρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου με θέμα: Καλλιεργώντας την αίσθηση του Θεού μέσα στη καρδιά μας βλέπε εδώ