Παιδεία-εκπαίδευση και ο ρόλος του κρυφού σχολειού

Ο καθηγητής Νικόλαος Παπαδημητρίου μιλάει στην Πεμπτουσία για την διαφορά μεταξύ εκπαίδευσης και παιδείας και για την προσφορά του κρυφού σχολειού στην παιδεία.