Πεδίο βιοηθικής και νομικής παρέμβασης του ΣΕΥΥΠ επί φορέων με δραστηριότητες σε βιογενετικό υλικό

Ο Δρ Σταύρος Α. Ευαγγελάτος, Γενικός Επιθεωρητής ΣΕΥΥΠ εισηγείται το θέμα: «Πεδίο παρέμβασης του ΣΕΥΥΠ επί φορέων με δραστηριότητες σε βιογενετικό υλικό σε συνάρτηση με την τήρηση κανόνων δικαίου και βιοηθικής» στο 5ο Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, το οποίο διεξήχθη στη Νομική Βιβλιοθήκη την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.