Περί Κατακρίσεως Α΄

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Ματθαίος Χάλαρης μιλάει για το πάθος της κατάκρισης.