Πνευματικές αναμνήσεις από τους οσίους Πορφύριο και Παΐσιο

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθόνικος μιλάει για τα προσωπικά του πνευματικά βιώματα κοντά στους σύγχρονους αγίους Πορφύριο και Παΐσιο.