Προϋποθέσεις και διαδικασία ένταξης στο μέτρο εγκατάστασης νέων γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

«Προϋποθέσεις και διαδικασία ένταξης στο μέτρο εγκατάστασης νέων γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013». O Ελευθέριος Κουτσουμπλής, Γεωπόνος, Διευθυντής Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μιλά στην Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Παραγωγής για Νέους στο «Κέντρο της Γης», Ίλιον, 27-29 Σεπτεμβρίου 2013.