Προσκύνημα στην έρημο της Ιουδαίας, στη Λαύρα του Χοζεβά

Οδοιπορικό του Διεθνούς Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων Ορθοδοξία στην έρημο της Ιουδαίας, στην Ιερά Μονή του Χοζεβά. Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι μία εκ των αρχαιοτέρων Ιερών Μονών της Παλαιστίνης, σύγχρονη των μεγάλων Μοναστικών Κέντρων του Αγίου Σάββα, και της Λαύρας του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου τον 6ον αιώνα. Επάνω από το καθολικό της Μονής και ανατολικώτερο του τρούλλου ευρίσκεται το Σπήλαιο όπου έζησε ο Προφήτης Ηλίας, όταν κατέφυγε εις την έρημο για να αποφύγει τον θυμό του ασεβούς βασιλέως Αχαάβ και της συζύγου του Ιεζάβελ, οι οποίοι είχαν εισαγάγει εις το Βασίλειόν των την λατρεία του Βάαλ.