Προσκύνημα στην Ι. Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Κύκκου

Ο Αρχιμ. Αγαθόνικος Κυκκώτης μιλάει για το προσκύνημα της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Παναγίας του Κύκκου την ιστορία και τα κειμήλια της παλαιφάτου και σεβασμίας Μονής.