Πρωτοπρεσβ. Θεόδωρος Ζήσης, «Η Ορθοδοξία στην Αμερική» (μέρος α´)

Ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε ομιλία του στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 3-3-2008 μιλά για την προηγηθείσα επίσκεψή του στην Αμερική και για την πορεία της Ορθοδοξίας στην Αμερική σήμερα