Ψαλτικά βιώματα από την Κωνσταντινούπολη

Ο σεβαστός δάσκαλος της πατριαρχικής ψαλτικής παραδόσεως Κωνσταντίνος Μαφίδης καταθέτει στο φακό της Πεμπτουσίας εμπειρίες από τη ψαλτική ατμόσφαιρα της Κωνσταντινούπολης.