Ψυχικό τραύμα, έλλειμμα και επεξεργασία. Η υπαρξιακή διαδρομή του Προφητάνακτα Δαυίδ

Ο Κυριάκος Βλασσόπουλος, Ψυχοθεραπευτής, Ομαδικός Αναλυτής, Θεολόγος, μιλάει στην Πεμπτουσία για το  ψυχικό τραύμα, έλλειμμα και επεξεργασία μέσα από την υπαρξιακή διαδρομή του Προφητάνακτα Δαυίδ.