Ψυχομετρικά τεστ: «πυξίδα» επιλογής επαγγέλματος, για μικρούς και μεγάλους

Η συμβουλευτική ψυχολόγος Εύα Φουντουλάκη μιλά για τα ψυχομετρικά τεστ και τον τρόπο που αυτά μπορούν να αποκαλύψουν άγνωστες ακόμα και από εμάς τους ίδιους πλευρές της προσωπικότητάς μας, ικανότητες, δεξιότητες και άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, ιδιαίτερα στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, ανεξαρτήτως ηλικίας.

υ