Σχόλια στην εικονογράφηση της σκηνής της Βαπτίσεως του Χριστού

H Παναγιώτα Κατωπόδη, υπ. Δρ. Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Θεολόγος, Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, Εικονογράφος στο πλαίσιο μαθημάτων στην Θεολογική Σχολή των Αθηνών για την ορθόδοξη εικονογραφία αναφέρεται στην εικονογράφηση της σκηνής της Βαπτίσεως του Χριστού.