Σύγχρονη έρευνα στο πεδίο των Biomechanics και Ορθόδοξη Θεολογία

Διάλεξη του Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα (ΗΠΑ) Νίκου Στεργίου με θέμα: «Σύγχρονη Έρευνα στο πεδίο των Biomechanics και Ορθόδοξη Θεολογία» στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στην Ηθική» του Επίκουρου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ Πέτρου Παναγιωτόπουλου.