«Σκέψεις και προβληματισμοί για την κινητικότητα των ζωγράφων στο Βυζάντιο»

Ο Δρ Νικόλαος Σιώμκος αναπτύσσει με θέμα «Σκέψεις και Προβληματισμοί για την Κινητικότητα των Ζωγράφων στο Βυζάντιο». Η διάλεξη δόθηκε στο πλαίσιο του κύκλου διαδικτυακών διαλέξεων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων υπό τον γενικό τίτλο: «Δίκτυα και Επικοινωνία στο Βυζάντιο».