Σκόπια: Η ιστορία δεν είναι πλαστογραφία

Ο Νικόλαος Παπαδαμητρίου μιλάει για το ιστορικό παρελθόν του κράτους των Σκοπίων και την ελληνικότητα της Μακεδονίας.