Σλαβική ονοματοδοσία σε βυζαντινές επισκοπές της Μακεδονίας

Η Επίκουρη Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ Αγγελική Δεληκάρη μιλάει με θέμα: «Σλαβική ονοματοδοσία σε βυζαντινές επισκοπές της Μακεδονίας». Πρόκειται για ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις εργασίες του Γ΄ Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεολογία – Ιστορία –  Φιλολογία – Δίκαιο – Αρχαιολογία – Τέχνη που οργάνωσε  στην Θεσσαλονίκη από 14-15 Μαΐου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Το Συμπόσιο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας (Εθνικής Αμύνης 4).