Τα δεδομένα υγείας ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Υπάρχει καθήκον κοινοποίησης;

Ο Eυάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ εισηγείται το θέμα: «Τα δεδομένα υγείας ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: Υπάρχει καθήκον κοινοποίησης;» στο 5ο Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής-Δεδομένα Υγείας και Γενετικά Δεδομένα, το οποίο διεξήχθη στη Νομική Βιβλιοθήκη την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018.