Αγιορείτικα μετόχια στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

Ο Μοναχός Κοσμάς Σιμωνοπετρίτης μιλάει στο Θ΄Συνέδριο της Αγιορειτικής εστίας για τη συμβολή των Ηπειρωτών Ελλήνων στην αφιέρωση μετοχίων στις Μονές του Άθω από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.