Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους: μια επιστημονική προσέγγιση

Η συμβουλευτική ψυχολόγος Εύα Φουντουλάκη μιλά για το σημαντικότατο ρόλο που μπορεί να παίξει ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους, κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την κατεύθυνση των σπουδών που προτίθεται ένας νέος να ακολουθήσει.