Θεία Λατρεία και Λειτουργική βίωση κατά τον Γέρ. Σωφρόνιο του Έσσεξ

Ο Αρχιμ. Θεωνάς Αθανασιάδης μιλάει για τη λειτουργική διδασκαλία του Γέροντα Σωφρονίου Σαχάρωφ τονίζοντας ότι η  θεολογία του έχει ως βάση της τη θεολογία του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη.  Στην διδασκαλία του η λειτουργική και η νοερά προσευχή, τα μυστήρια και η Θεία Λειτουργία παραλληλίζονται με το «Κράτει τον νουν σου…» και με τη Γεθσημάνιο προσευχή, υπό το πρίσμα πάντοτε της κένωσης.