Θρησκευτική Υπηρεσία Στρατού και Διπλωματία

Εισήγηση του πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Γουρδούπη, Διευθυντή Θρησκευτικής Υπηρεσίας ΓΕΕΘΑ με θέμα: «Θρησκευτική Υπηρεσία Στρατού και Διπλωματία» στη Διημερίδα «Θρησκευτική – Εκκλησιαστική Διπλωματία στον 21ο αιώνα» «Αποτύπωση Αρχών Πολιτικής και προτάσεις χάραξης Στρατηγικής για την άσκηση Θρησκευτικής και Εκκλησιαστικής Διπλωματίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2019.