Τι σημαίνει Ευρώπη κατά τον αγ. Αθανάσιο τον Πάριο

Η Γαλλική επανάσταση και ο Ευρωπαϊκός διαφωτισμός υπό το βλέμμα της Ορθόδοξης Φιλοκαλικής Αναγέννησης είναι το θέμα το οποίο αναπτύσσει ο Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός σε συνέντευξή του στη Πεμπτουσία με αφορμή τα εκδοθέντα έργα «Απολογία Χριστιανική» και  «Αλεξίκακον Φάρμακον» από τις Εκδόσεις Γρηγόρη.

Για το πρώτο μέρος της συνέντευξης βλέπε εδώ