Το Άγιο Πνεύμα και η ουσία του Τριαδικού Θεού

Ο Νικόλαος Ξιώνης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών μιλάει στην Πεμπτουσία για το Άγιο Πνεύμα. Η προσπάθεια του ανθρώπου να προσεγγίσει το μυστήριο του ενός Τριαδικού Θεού, δηλαδή τις αΐδιες σχέσεις των υποστάσεων της Αγίας Τριάδος κατά το έργο εκάστης στο μυστήριο της θείας οικονομίας, υπερβαίνει τα φυσικά όρια των γνωστικών μας ικανοτήτων. Η μόνη πρόσβαση του ανθρώπου στη γνώση του Θεού βασίζεται στα δεδομένα της θείας αποκαλύψεως και στη μετοχή των άκτιστων θείων ενεργειών κατά τις διαρκείς του Θεοφάνειες.