Αγάπη και υπομονή στην άσκηση του διακονήματος

Ο Ιερομόναχος Φιλήμων, Σκήτης Προφήτου Ηλιού, μιλάει για τα διακόνημα ως βασικό χαρακτηριστικό της μοναχικής ζωής.