«Το ελληνικό σχολείο, ένα εργαστήριο της ανθρώπινης προσωπικότητας»

Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, Δρ. Κωνσταντίνος Σπαλιώρας μιλάει για το ελληνικό σχολείο σήμερα και το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο.