Το «Ελληνικό Σπίτι» του Μονάχου

Η «Πεμπτουσία» ταξίδεψε ως το Μόναχο και συνομίλησε με τον Τάκο Πάρτσκα χοροδιδάσκαλο στο "Ελληνικό Σπίτι" του Μονάχου για τον ρόλο του στην διατήρηση της παράδοσης των Ελλήνων.