Το εργαστήριο αγιογραφίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ο Άρχων εικονογράφος Κωνσταντίνος Ξενόπουλος και οι φοιτητές του εργαστηρίου αγιογραφίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., μιλούν για το τρόπο, τα μέσα και τις προϋποθέσεις εκμάθησης της εκκλησιαστικής ζωγραφικής τέχνης. Το μάθημα δίδεται στα πλαίσια του μαθήματος της Καθηγήτριας Μαρίας Καζαμίας-Τσέρνου.