Το έργο της μετάφρασης. Προϋποθέσεις και ιδιαιτερότητες

Ο Γεώργιος Πινακούλας, Φιλόλογος – Μεταφραστής, μιλάει στην Πεμπτουσία για το έργο της μετάφρασης, τις προϋποθέσεις και τις ιδιαιτερότητες του μεταφραστικού έργου, με αφορμή την πρόσφατη μετάφραση των «Ασκητικών» του αββά Ισαάκ του Σύρου στη Νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «εν πλω» .