Το ίδρυμα Ορμύλια – Παναγία Φιλανθρωπινή

Στο τρίτο μέρος της αποκλειστικής συνεντεύξεώς του στην Πεμπτουσία, ο π. Σεραπίων Σιμωνοπετρίτης διηγείται το ιστορικό της ιδρύσεως του Ιδρύματος Ορμύλια και του Κέντρου «Παναγία Φιανθρωπινή». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην δωρήτρια οικογένεια Χατζηπατέρα και στο πρόσωπο του Γέροντος Αιμιλιανού. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα σοιχεία που δίνονται τόσο για το Ιατρικό Κέντρο όσο και για το Διαγνωστικό Κέντρο Έργων Τέχνης. Σημαντική είναι σύνδεση του Κέντρου με την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η προβολή της ορθόδοξης πνευματικής ζωής και έκχυση της εν Χριστώ αγάπης μέσα από τις επιστημονικές εφαρμογές είναι ο κεντρικός πυρήνας της δράσης του Κέντρου Ορμύλια «Παναγία η Φιλανθρωπινή».

Για το πρώτο μέρος της συνέντευξης πατήστε εδώ

Για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης πατήστε εδώ