Τo ηλεκτρονικό εμφύτευμα

Ο Δημήτριος Χιωτακάκος, Δρ. Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Manchester, μιλάει στην Πεμπτουσία με αφορμή τις ηλεκτρονικές ταυτότητες για τo ηλεκτρονικό εμφύτευμα, το οποίο σε διάφορες περιπτώσεις ήδη εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την Αμερική.