Το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα

Οι Δρες Θεολογίας Σωτήριος Μιχελουδάκης και Ευάγγελος Πεπές μιλούν για το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα.