Το μετόχι της Μονής Ιβήρων στη Γεωργία

Ο Νικόλαος Λιβανός, επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μιλάει στο Θ’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορειτικής Εστίας, με θέμα: Το μετόχι της Μονής Ιβήρων στη Γεωργία τον 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα».