Το ομιλητικό έργο του Γέροντος Χαλκηδόνος Μελίτωνος Χατζή. Κύρια χαρακτηριστικά. – Αρχιμ. Μελίτων Μπέλλος

Ο Αρχιμ. Μελίτων Μπέλλος μιλάει στο Α΄ Διεθνές Συμπόσιο Ομιλητικής με θέμα: «Η σπουδή της ομιλητικής και η έρευνα. Συμβολή στο κήρυγμα της Εκκλησίας και στη μετάδοση του μηνύματός της στον σύγχρονο κόσμο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Θεολογική Σχολής του Α.Π.Θ. τη 1η Μαρτίου, 2019 και τελούσε υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Δήμητρας Κούκουρα, Καθηγήτριας Ομιλητικής.

Κατηγορία:
Συνέδρια
Θέμα:
Ομιλητική, Ομιλία