Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της σχολικής βίας

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Βεργίδης μιλά για το πρόβλημα του εκφοβισμού και της σχολικής βίας, αναφέροντας τους βασικούς άξονες στους οποίους κινήθηκε η έρευνα που παρουσιάστηκε, στην επιστημονική ημερίδα «Η βία στο σχολικό περιβάλλον. Μια διαδρομή στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας». Οι σχετικές παρουσιάσεις έγιναν στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Τρίτη 8 Απριλίου 2014 ,