Το Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας στο Μόναχο

Ο Καθηγητής Βιβλικής Θεολογίας του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος μιλάει για την ιστορία, την πορεία και το σήμερα του Τμήματος Ορθοδόξου Θεολογίας στο Μόναχο.