Βαρβάρα Καλογεροπούλου-Μεταλληνού «Τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού» (μέρος β´)

Ερωτήσεις και απαντήσεις μετά την ομιλία της Βαρβάρας Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, φιλολόγου, θεολόγου για τα δικαιώματα του αγέννητου παιδιού στην Σχολή Γονέων Κατερίνης που έγινε στις 10-12-2007