Βία και Κοινωνία: η υποκειμενική ευθύνη

Το ρόλο της υποκειμενικής ευθύνης στην αύξηση των περιστατικών βίας στην κοινωνία, παρουσιάζει στην αποκλειστική συνέντευξή του στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής και Επίτιμο μέλος τής Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος.

Το ρόλο της υποκειμενικής ευθύνης στην αύξηση των περιστατικών βίας στην κοινωνία, παρουσιάζει στην αποκλειστική συνέντευξή του στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντιπρόεδρος τής Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής και Επίτιμο μέλος τής Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος.