Βυζάντιο και Άραβες

Ο Καθηγητής Βυζαντινών Σπουδών Πάολο Οντορίκο και Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών του Παρισιού, αναπτύσσει το θέμα Βυζάντιο και Άραβες.