Ξηρασία

xirasia_02_copy

Σχ. 1: Η μέση τιμή της κάθαρσης της κρεατινίνης (φυσιολογικές τιμές μεγαλύτερες των 60 ml/min), μέτρηση η οποία δείχνει την πορεία λειτουργίας των νεφρών, καλυτέρευσε κατά την διάρκεια της ξηρασίας (πλήρης αποχή από φαγητό και νερό).

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση