Τα πιο θαυμάσια αγάλματα 13 Απριλίου 2021   Τα πιο θαυμάσια αγάλματα έχουν τα περισσότερα κτυπήματα. Οι μ...
  Είναι πολύ λεπτά 13 Απριλίου 2021 Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις, ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το ...
  Το αίτιο της αναβολής 13 Απριλίου 2021   Κάτι κρυφό πάθος θέλει να θεραπεύσει μέσα σου ο Χριστός και γ...
  Τί σημαίνει έλεος;       13 Απριλίου 2021 Έλεος σημαίνει ν’ αγαπάμε τους εχθρούς μας, να λέμε καλά λόγια για κείν...
  Σε ποια θέματα πρέπει να είμαστε αυστηροί; 12 Απριλίου 2021   Στα θέματα της πίστεως και της πατρίδος να είστε αμετακίνητοι...
  Μεγάλη αξία 12 Απριλίου 2021 Έχει μεγάλη αξία, αλλά είναι και καθήκον μας κάθε ένας από εμάς να σώσει μι...
  Ο καλός δέκτης 12 Απριλίου 2021   Η Χάρις του Παναγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπον να εκπέμπη ...
  Η ενασχόλησίς μας με την ευχή   11 Απριλίου 2021   Επιβάλλεται να πιέζουμε τον εαυτό μας στην ευχή. Δεν υπάρχει ...
  Όλα προς το καλό 11 Απριλίου 2021 Αν ένας λαός ή μία πολιτεία υποφέρουν, τότε πρέπει να μετανοήσουν οι πάντες...
  Δεν προδίδουν! 11 Απριλίου 2021   Σε κάθε εποχή δεν προδίδουν όλοι, δεν αποστατούν όλοι, μένουν...
  Θα έλθει καιρός… 11 Απριλίου 2021   θα έλθει καιρός πού κοντά σε κάθε πιστό θα είναι σαράντα άπισ...
  Αίμα και δάκρυα 10 Απριλίου 2021 Το μονοπάτι της ζωής είναι όλο πόνος και δάκρυ, όλο αγκάθια και καρφιά·...
  Ούτε στιγμή ανακωχή 10 Απριλίου 2021 Εκτός από τον εξωτερικό αγώνα που έχει να αντιμετωπίσει ο χριστιανός, δ...
  Κάθε λογισμός… 10 Απριλίου 2021 Κάθε λογισμός που φέρνει απόγνωση και λύπη πολλή, είναι του διαβόλου. &n...
  Είσαι υπερπροστατευτική; 10 Απριλίου 2021 Μητέρες που κάθονται πάνω απ’ τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν...
  Η αντιμετώπιση του ερεθισμένου ανθρώπου 9 Απριλίου 2021   Όταν ιδώ άνθρωπον ερεθισμένον, προσεύχομαι να τον ειρηνεύση ο...
  123...271