Κύπρος: 41 χρόνια από την τουρκική εισβολή – Εκτιμήσεις και Συμπεράσματα.

Στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξής του στην ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ, ο Αντιστράτηγος ε.α. Ελευθέριος Σταμάτης, ο οποίος το 1974 υπηρετούσε ως λοχαγός στην 31η Κυπριακή Μοίρα Καταδρομών, ολοκληρώνει την αφήγησή του για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και διατυπώνει τις προσωπικές του εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαμορφωθείσα κατάσταση στη Μεγαλόνησο.