Η κυνηγετική δραστηριότητα ως μέσο διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος

Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Παναγιώτης Χαλβατζής στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής του συνεντεύξεως στην Πεμπτουσία καταδεικνύει τον ενεργό ρόλο των κυνηγετικών οργανώσεων ως διαχειριστών και φυλάκων της άγριας πανίδας και της χλωρίδας. Το παράδειγμα της αφρικανικής πανώλης αναδείχθηκε ως χώρος συνεργασίας των κρατικών φορέων με τις κυνηγετικές οργανώσεις. Επίσης αναφέρεται στην ιστορική και οργανική σχέση των κυνηγών με τους κυνηγετικούς σκύλους, σχολιάζει την σχετική σύγχρονη ελληνική νομοθεσία και αναφέρεται στους νέους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την κυνηγεσία και την κυνοφιλία.