Το ηθικό και νομικό πλαίσιο άσκησης της θηρευτικής δραστηριότητας

Η θήρα στο παρελθόν και η θήρα στο παρόν και στο μέλλον είναι το περιεχόμενο του τρίτου και τελευταίου μέρους της αποκλειστικής συνεντεύξεως του Προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Κομοτηνής και μέλους της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης κ. Παναγιώτη Χαλβατζή. Νόμοι, Ηθικοί Κανόνες, διατροφική αξία του θηράματος, σύγχρονος τρόπος ζωής και αντίληψης, περιβαλλοντική παιδεία, η νέα γενιά του τάμπλετ και του ψηφιακού οικοσυστήματος τίθενται επί τάπητος με τρόπο σαφή και απλό.