Σταυρός, ο νικητής της υψηλοφροσύνης. Eρμηνευτική προσέγγιση στο δοξαστικό των Αίνων της Γ΄ Κυριακής των Νηστειών

poreia stauros

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.