Οι Ταξιάρχες και τα Αγγελικά Τάγματα

 
Παιδικά / Με τους Αγίους της Εκκλησίας μας

Οι Άγγελοι είναι πνευματικά όντα (υπάρξεις), δηλαδή δεν έχουν υλικό σώμα, όπως οι άνθρωποι. Είναι όμως και αυτοί πλάσματα του Θεού, που δημιουργήθηκαν πριν από τον κόσμο.

MixailAggelosaggeloiGabriilaggeloiΟι Άγγελοι είναι αναρίθμητοι και περιβάλλουν τον θρόνο του Θεού, υμνώντας και δοξάζοντας ακατάπαυστα το μεγαλείο Του. Είναι σε όλα υπάκουοι στο Θεό και στέλνονται απ’ Αυτόν για να αποκαλύψουν στους ανθρώπους κάποιο θέλημά Του ή για να φέρουν σε πέρας ορισμένη αποστολή  (Γι’ αυτό και λέγονται άγγελοι = αγγελιοφόροι).

Ένα τρίτο έργο τους είναι να εκπροσωπούν τους ανθρώπους και να μεσολαβούν γι’ αυτούς στον Θεό. Είναι και οι υπερασπιστές τους· γι’ αυτό τους βλέπουμε και με στολή πολεμική με ρομφαία στο χέρι. Κάθε άνθρωπος που βαπτίζεται και μπαίνει στην οικογένεια του Θεού,  αποκτάει ένα δικό του φύλακα άγγελο, που τον προστατεύει από το κακό και τα πονηρά πνεύματα και τον οδηγεί στο καλό και στο δρόμο του θελήματος και των εντολών του Θεού.

SynaxisAngelsΟι άγγελοι χωρίζονται σε εννέα τάγματα: Χερουβίμ και Σεραφείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, Αρχές, Αρχάγγελοι και Άγγελοι. Υπήρχε και δέκατο τάγμα· επειδή όμως ακολούθησε τον αρχηγό του, τον Εωσφόρο, ο οποίος περηφανεύτηκε υπερβολικά μπροστά στο Θεό, ξέπεσε από τη δόξα που είχε και από φωτεινός (Εωσφόρος = αυτός που φέρνει την αυγή, το φως) έγινε σκοτεινός διάβολος και οι άγγελοι αυτοί σκοτεινοί και κακοί δαίμονες, αφού απομακρύνθηκαν από το φως και την αγάπη του Θεού. (Λέγεται ότι οι αληθινοί χριστιανοί ή οι μοναχοί ή οι άγιοι είναι εκείνοι που με την ισάγγελη ζωή τους, αναπληρώνουν το τάγμα που ξέπεσε).

Η Παράδοση λέει ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ήταν εκείνος ο οποίος σταμάτησε την πτώση των αγγέλων φωνάζοντας με θάρρος: Πρόσχωμεν!… Στῶμεν καλῶς! – όπως λέμε και στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή «ας προσέξουμε τι πάμε να κάνουμε, γιατί δεν είμαστε θεοί, αλλά πλάσματα του Θεού, και επομένως ας σταθούμε ταπεινά στη θέση που μας έχει βάλει και ας Τον δοξάζουμε». Και έψαλε τότε τον αγγελικό ύμνο που επίσης ακούμε στη Θεία Λειτουργία:

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ

Πλήρης ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ

Και άλλα θαυμαστά έκανε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και επανειλημμένα βοήθησε τους ανθρώπους.

Ένας άλλος άγγελος, που πολλές φορές παρουσιάστηκε και με πολλούς τρόπους ευεργέτησε το ανθρώπινο γένος, είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Είναι ο χαριτωμένος εκείνος άγγελος που δώδεκα ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε τη μικρή Παναγία μέσα στο Ναό, αυτός μετά της έφερε το μήνυμα ότι θα γεννήσει το Χριστό, έπειτα που ειδοποίησε σε όνειρο τον Ιωσήφ να φύγουν στην Αίγυπτο για να γλιτώσουν το μικρό Χριστό από τη σφαγή του Ηρώδη, αυτός που πάλι φανερώθηκε για να τους πει ότι πέθανε ο Ηρώδης και μπορούν να επιστρέψουν. Αυτός είναι τέλος που κύλησε την πέτρα από το κενό μνημείο και είπε στις Μυροφόρες ότι ο Χριστός αναστήθηκε!

SynaxisAggelon

Για άλλους αγγέλους δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα ή καθόλου, εκτός από έναν ή δύο ακόμη (όπως π.χ. την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης με τον άγγελο Ραφαήλ και τον Τωβία). Γνωρίζουμε ακόμη ότι στη Γέννηση του Χριστού άγγελος παρουσιάστηκε και έφερε το μήνυμα στους βοσκούς, αλλά και πλήθος στρατιάς αγγέλων έψαλλε τον ύμνο «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Όλους μαζί τους αγγέλους τους τιμά η Εκκλησία και προβάλλει προς μίμηση την αγγελική ζωή τους στις 8 Νοεμβρίου, που γιορτάζουμε τη σύναξη όλων των αγγελικών δυνάμεων.

footer eap