«Ανακεκαλυμμένω προσώπω την δόξαν Κυρίου κατοπτριζόμενοι»

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.