«Εξομολογείσθε» πεντάηχον-ψάλει ο Διονύσιος Φιρφιρής

29 Αυγούστου 2014

pentaixon3

 

Ο ψαλμός ρλε΄ (135) «Εξομολογείσθε τω Κυρίω» θεωρείται κλασικός πολυέλεος που ψάλεται  στην ακολουθία του Όρθρου, στις Δεσποτικές εορτές και στις μνήμες των αγίων. Ο πολυέλεος έχει ως χαρακτηριστικό του το επαναλαμβανόμενο ως ακροτελέυτιο ημιστίχιο «ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού Αληλούια». Στο Άγιον Όρος ψάλλεται σε κάθε αγρυπνία γι αυτό και η μελωδία του εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγο της συχνής λατρευτικής χρήσης του.