Μοναχός Τρύφων Ξενοφωντινός (1990 – 10 Φεβρουαρίου 1978)

Μοναχός Τρύφων Ξενοφωντινός

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.